Historie

AMKs historie går tilbake til 1932. Med unntak av krigsårene har korpset hatt sammenhengende drift og vært et kjent og synlig innslag i kulturlivet i Asker.

På tross av over 90 års alder er korpset i høyeste grad oppegående og på ingen måte i nærheten av pensjonsalderen!

Allerede rundt år 1900 fantes det blæseorkestre i Askerbygda, men det det var imidlertid først da korpsmusikken kom i gang at det ble bredde i den organiserte musikkutfoldelsen i Asker. Asker Guttekorps hadde vært i virksomhet siden 1925 og i 20-årene var det to voksne korps i Asker som lå nede, nemlig: Holmenmusikken og Asker Hornmusikk. 

Vinteren 1931-32 begynte tanken om å stifte et musikkorps å ta form, og ved Jansløkka skole ble det høsten 1931 ansatt en ny lærer, Martin Lunde. Han tok seg med en gang av Asker Guttekorps og sammen med tidligere medlemmer av skolekorpset hadde de en del øvelser utover vinteren. Den 22. juni 1932 ble Asker Ungdomskorps stiftet, og lærer Lunde ble dirigent. Vi må nevne at av de ca 20 personene som var til stede, var blant andre Eilif Jacobsen, faren til Karin, som spilte i korpset i resten av sin levetid. Det ble en økonomisk vanskelig tid, men et lån fra Asker kommune på kr 300 sammen med ulike kreative inntektskilder sikret innkjøp av instrumenter.

Under krigen gikk korpset i ”dvale”, men man fikk reddet notene fra tyskerne som beslagla Jansløkka skole.

Medlemmene holdt kontakten og den 8. mai 1945 spilte Asker Ungdomskorps fra kirketårnet i Asker kirke. Høsten 1945 ble grunnlaget lagt for den kulturinstitusjon som Asker Musikkorps er blitt. Hardt arbeid for å skaffe penger ga resultater, men selv om korpset var fri for økonomiske vanskeligheter ble årene 1945-48 en tung tid for korpset. Ofte var det bare 7-8 på øvelsene og dirigenten måtte sies opp.

Trygve Bøhn overtok som dirigent i 1947 og frem mot 1950 steg medlemstallet, nye instrumenter ble kjøpt inn og på øvelsene kom det 24-25 mann.

Skolekorpset var den viktigste rekrutteringskilden og det var Asker Ungdomskorps som sørget for at skolekorpset startet opp igjen etter krigen. For å hjelpe til ble flere av musikkorpsets medlemmer instruktører i skolekorpset.

Første kvinnelige medlem ble Kari Lise ”Bassa” Haga fra Gisle skolekorps. Hun kom høsten 1963 etter et vedtak på et beveget møte på Asker hotell om å ”ta inn damer”. Sentrale medlemmer i korpset mente bestemt at korpset fortsatt kun skulle være for den mannelige delen av befolkningen og meningsytringene var sterke.

Høsten 1967 skifter korpset navn til Asker Musikkorps.

Skolekorpsbevegelsen hadde en storhetstid på 1970-tallet, på denne tiden var det åtte store skolekorps i Asker kommune til tross for langt færre innbyggere enn i dag. Sammen med den nye og engasjerende dirigenten Henry Pehrsen var dette med på å legge grunnlaget for en periode med korpsets til nå største medlemstall. AMK øvde i ”gropa” på Borgen skole og det kunne bli veldig trangt med nærmere 80 medlemmer.

I 1982 flyttes øvelsene til Samfunnshuset i den nye Trekanten. Dette er forløperen for dagens Kulturhus hvor korpset nå øver. I 1980-1990-årene synker medlemstallet igjen, og det svinger litt opp og ned rundt 25-35 stk. Vi har ikke stabile dirigenter og det er når Magne Rutle kom til oss i år 2000 at vi opplever en dirigent igjen med tilhørighet i korpset. Som Henry Pehrson arrangerte og komponert Magne og han var dessuten bosatt i kommunen. Vi begynte å konkurrere i NM og juni 2001 hadde vi et stort ”Blues Brothers-show” på Stasjonstorget.

Etter at Magne sluttet, har AMK fortsatt med konkurranser og korpset deltar fast i regionmeserrskap og norgesmesterskap. og vi har øket og stabilisert medlemsmassen.

Helt fra Pehrsons tid har Asker Musikkorps hatt konserter med kjente solister og profiler. Vi kan nevne Ivar Medaas, Bjarne Nerem og Laila Dahlseth, Frode Thingnæs, Mai Britt Andersen, Lars Klevstrand, Brazz Brothers, Jan Magne Førde og Øystein Baadsvik.

Til 75-årsjubileet i 2007 laget korpset et mer omfattende jubileumsskrift med bilder med mer. Ønsker du dette tilsendt, kan du kontakte frode.wold@posten.no

Fem år senere var det klart for et nytt jubileum. 80 år ble feiret med tur til Tyskland hvor vi blant annet hilste på tidligere dirigent Rune Bergmann, dro i operaen og spilte i ekte festtelt. Jubileumsturen i 2017 gikk til Wien - en fantastisk tur som aldri vil bli glemt av medlemmene i korpset fordi en mengde av instrumentene våre ikke ble med flyet. Vi gikk glipp av noen konserter, men hadde det ufattelig gøy! 2022 gikk til København. En herlig tur i fantastisk sommervær., 

De siste  årene har den musikalske fremgangen fortsatt, og det skal dirigent i perioden 2012 - 2022 Erling J. Myrseth ha mye av æren for. Fra høsten 2022 har Guro A. Haugli fra Asker overtatt dirigentpinnen, og med hennes musikkfaglige bakgrunn og dedikasjon håper og tror vi at korpset skal ta nye musikalske steg i tiden fremover.

Videre er målet å fortsette å være et aktivt korps som holder på tradisjoner uten å stivne i gamle former, og å fortsette å utvikle oss.  Det skal vi fortsette med!

Dirigenter i Asker Musikkorps :

.
1932 - 1934Martin Lunde
1934 - 1935Alex Paulsberg
1935 - 1938Birger Grimsgård
1938 - 1940A. Frostad
1945 - 1946Just Nilsen
1947 - 1969Trygve Bøhn
1969 - 1972Arthur Strand
1972 - 1973Birger Wien
1973 - 1975Bjørn Trondsen
1975 - 1984Henry Pehrson
1984 - 1985Terje Mikkelsen
 1986  Nils Kr Persen
 1986  - 1988Jan Ola Amundsen
1988 - 1989Camilla Kolchinsky
1989 - 1991Dag Yngve Torkildsen
1992 - 1993Henry Pehrson
1993Per Ottar Gjerstad
1994 - 1998Trond Rønning
1998 - 1999Georgi Deltchev
1999 - 2003Magne Rutle
2003 - 2004Espen Rækstad
2004 - 2012Erik Bergene
2012 - 2022Erling J Myrseth
2022 -->Guro Ansteensen Haugli
Søk
Driftes av Styreportalen AS