Maispillinger

Maispillinger

Mandag, 6 Februar 2023

Tradisjonen tro deltar Asker Musikkorps på markeringen av de tradisjonelle høytidsdagene i mai.

1. mai
- vi deltar i 1. mai-toget og spiller på arrangementet på Asker Torg, kl 11.00

8. mai
- vi deltar på arrangemenget på Minnestøtten kl 17.00 

17. mai
 
- 0800 vi går først i barnetoget, som starter på Skaugum og ender på torget i Asker
- 13.00 Spilling på Solberg skole
- 1500 Spilling på Vardåsen skole

Søk
Driftes av Styreportalen AS